Akulturacja, czyli rezultat turystyki


Wielu z nas podróżuje do odległych zakątków świata aby poznać inne kultury i napawać się ich pięknem i odmiennością. Jednocześnie jednak wystawiamy mieszkańców obcych krajów na naszą własną kulturę, której nie możemy przecież ot tak pozostawić w granicach naszego państwa. Rezultatem tego jest zderzenie się dwóch, często odmiennych ideologii, co sprawia, że wzajemnie przenikają się one, często tworząc hybrydę, co opisuje pojęcie akulturacji.

Akulturacja to stosunkowo nowe pojęcie, które odnosi się do wspólnego przenikania się kultur i zwyczajów różnych nacji, odbywające się jako rezultat m.in. turystyki. Oczywistym jest bowiem fakt, że turyści przyjeżdżający choć na krótki okres czas do miejsc o kulturze innej niż ich sama poznają ją i w niewielkim stopniu 'przesiąkają' jej ideami oraz wierzeniami. Jednocześnie, ci sami turyści, zazwyczaj niebezpośrednio i nieświadomie, promują swoją własną kulturę w miejscu, które odwiedzają, jedząc inne potrawy, mówiąc inaczej czy po prostu zachowując się inaczej. Dzięki temu obie kultury, pomimo swojej różnorodności przenikają się wzajemnie i z czasem mogą zatracić swoją odmienność i stać się kulturą pośrednią, łączącą zwyczaje i wierzenia kultur z połączenia których powstała.